روش ارسال محصولات

تمامی محصولات فروشگاه آقای اسلش  به تمامی شهرها و روستاها ارسال می شود


زمان رسیدن شلوار اسلش در تهران : 3 روز


زمان رسیدن در شهرستان ها : 4 روز


توجه در صورتی که فوری نیاز به دریافت محصول دارید از طریق پیک خصوصی به سراسر ایران نیز ارسال می شود جهت هماهنگی با پشتیبانی سایت تماس بگیرید